LADA diabeti

LADA diabeti

Adətən şəkərli diabetin 3 növü haqqında  insanlar daha çox eşidirlər.  Bu gün mən sizə. Daha bir növü olan LADA diabeti haqda danışmaq istəyirəm.

LADA ( Latent Autoimmune Diabetes in Adults) 3-cü tip, və. Ya nə ,  nə də 2-ci tip  diabet hesab olunur.

LADA diabet yaşlılarda yaranan tip 1 diabet ( 30 yaşdan sonra) hesab olunur. Tip 1 diabetdən fərqli olaraq LADA diabetin gedişi vöə. Simptomatikası daha yumşaq olur. Bu xüsusiyyətinə. Görə də onu çox vaxt tip 2 diabetə. Də bənzədirlər.

Bəs bu pasiebntlər tip 2 diabet olan pasientlərdən nə ilə fərqlənirlər.

  • Tip 2 şəkərli diabetli pasientlərdən fərqli olaraq LADA diabetli pasientlər normanl çəkili olurllar, ailədə autoimmun xəstəliiklərin olması ilə xarakterizə olunurlar.
  • İlk aylarda LADA diuabetli pasientlər adətən insulindən asılı olmurlar. Qan şəkərləri ilk vaxtlar sadə şəkərsalıcı preparatlarla tənzim olunurlar. Bir müddət sonra mədəaltı vəzin betta hüceyrələrinin üzülməsi nəticəsində. İnsulin ifrazı tükənir və. Pasientlərə insulin təyin olunur.
  • Şəkərli diabet tip 1- dən fərqli olaraq lada diabetli pasüientlərdə abdominal piylənmə, dislipidemiya, arterial hiperetenziya) daha çox rast gəlinir.

Beləliklə  şəkərli diabetli pasinetlərin ilk öncə. ətraflı müayinəsi,  ondan sonra isə. Müvafiq dərman və ya insulin kmüalicəsinin təyin olunması məsləhətdir.

Saölam olun,  sağlamlığöınızın qeydinə zamanında qalın.